Συνδέοντας την Ενέργεια
με Τεχνολογίες Industry 4.0

 

 

01

Την αξιοποίηση

Tων ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως πρώτη ύλη.

02

Την εφαρμογή

Tων νέων τεχνολογιών industry 4.0

03

Τη μακρά εμπειρία

Kαι τις γνώσεις που κατέχουν τόσο η ερευνητική ομάδα όσο και η εταιρεία – συνεργάτης στον τομέα των τεχνολογιών Blockchain για την ενέργεια.